medycyna - lekarze - studenci medycyny - zdrowie - uroda - antykoncepcja

Rola seksu w życiu Polaków maleje wraz z wiekiem

Rola seksu w życiu Polaków maleje wraz z wiekiem
05.08.2007
Pomimo, że dla ponad jednej czwartej (27 proc.) Polaków seks stanowi ważny punkt życia, to jednak aż dla 43 proc. osób po pięćdziesiątym roku życia nie odgrywa już istotnej roli - wynika z badań prof. Zbigniewa Izdebskiego, przeprowadzonych przez TNS OBOP.

Przeprowadzono je w kwietniu 2007 roku na grupie 1800 Polaków powyżej 50 roku życia.

Badania pokazują jednoznacznie, że rola seksu w życiu maleje wraz z wiekiem. Jednak, jak zauważa prof. Izdebski, istnieje wyraźna rozbieżność pomiędzy aktualną sytuacją badanych związaną ze sferą intymną, a ich opiniami na temat oceny roli seksu.

Na pytanie, jak ważną rolę w Pana(i) życiu odgrywa obecnie seks, jedynie 6 proc. ankietowanych odpowiedziało bowiem, że zdecydowanie istotną. Dla 21 proc. badanych jest to sfera dość istotna, a 19 proc. - średnio istotna. Natomiast duży odsetek populacji 50-latków twierdzi, że dla nich osobiście seks jest niezbyt istotny (13 proc.) lub wręcz zupełnie nieistotny (30 proc.).

Zupełnie inaczej kształtują się natomiast ich oceny tego, czy seks w każdym wieku może być źródłem pozytywnych i wartościowych przeżyć. Tutaj aż 73 proc. badanych odpowiada, że tak. Tylko 6 proc. nie zgadza się z takim stwierdzeniem.

Widać także, że istotnie częściej zgadzają się z nim osoby w wieku 50-59 lat (84 proc.). Wśród osób po siedemdziesiątce opinię taką wyznaje co czwarty badany (58 proc.).

"Cieszy fakt, że cześć osób po pięćdziesiątce widzi jednak w seksie źródło wartościowych doznań" - mówi Andrzej Anterszlak z TNS OBOP.

Z badań wynika też, że stawianie seksu na wysokim miejscu w hierarchii potrzeb jest częściej domeną osób lepiej wykształconych. Jest tak w przypadku 42 proc. osób z wykształceniem wyższym i jedynie 14 proc. z wykształceniem podstawowym.

"Osoby bardziej wykształcone potrafią bowiem w większym stopniu niż inni dostrzec możliwości czerpania radości płynących z seksu - komentuje prof. Izdebski. - A w sytuacji kiedy pojawiają się problemy są bardziej gotowi, aby szukać profesjonalnej pomocy".

Źródło: PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz


Ocena: 5/5
Oceń:
5
4
3
2
1

inne

Medycyna - katalog lekarzy - studenci medycyny - zdrowie - uroda - leki - porady medyczne Medycyna - katalog lekarzy - studenci medycyny - zdrowie - uroda - leki - porady medyczne
Copyright © 2007-2012 med-news.pl